(Tiếng Việt) Đồng hồ đo áp suất Skon – Taiwan, chân đồng, mặt 63mm

(Tiếng Việt) Đồng hồ đo áp suất Skon – Taiwan, chân đồng, mặt 63mm

(Tiếng Việt) Đồng hồ đo áp suất Skon – Taiwan, chân đồng, mặt 63mm, cấu tạo vỏ bằng thân Inox 304, dùng để đo áp suất trên đường ống Gas, đường ống khí nén….

Contact: (Tiếng Việt) 0975 09 12 12

Selling price: Contact ( Excludes VAT )


Subscribe

Subcribe to get lastest news

TOP

(Tiếng Việt) 0975 09 12 12