Thi hệ thống cảnh báo khí rò rỉ LPG-CNG

(Tiếng Việt) Lắp đặt hệ thống cảnh báo rò rỉ khí Gas,

(Tiếng Việt) Lắp đặt hệ thống cảnh báo rò rỉ gas, khí H2. khí CO , là giải pháp bảo vệ an toàn cho các hệ thống gas công nghiệp hiện nay. Hệ thống này có nhiệm vụ báo động khi có sự cố rò rỉ gas ...

View More

(Tiếng Việt) Cung cấp lắt đặt hệ thống cảnh báo rò rỉ khí Gas LPG /CNG

(Tiếng Việt) PT TEC  thi công lắp đặt hệ thống báo ngắt gas tự động sử dụng các cảm biến gas báo tín hiệu về điều khiển trung tâm, điều khiển đóng ngắt gas tự động, an toàn cho toàn hệ thống gas, ...

View More

L

(Tiếng Việt) Amoniac ( công thức hóa học NH3) được xếp vào loại khí độc, gây nguy hiểm cho con người, sinh vật và môi trường nếu tồn tại với nồng độ cao. Đặc biệt là trong công nghiệp, việc lắp ...

View More

(Tiếng Việt) Cung cấp lắt đặt hệ thống cảnh báo rò rỉ khí CO/ H2/ Cl2

(Tiếng Việt) Cung cấp lắt đặt hệ thống cảnh báo rò rỉ khí CO/ NH3/ Clorin

View More

Subscribe

Subcribe to get lastest news

TOP

(Tiếng Việt) 0975 09 12 12