Sản phẩm | PT tech Nhà phân phối thiết bị ngành gas, đầu dò gas, van điều áp - Part 2

Sản phẩm

(Tiếng Việt) Đầu dò khí EX-401: Oxy (O2), Cacbonic (CO2), Clo (CL2), Amoniac (NH3), HCL, HCN, SO2.....

(Tiếng Việt) Đầu dò khí EX-401 là loại đầu dò có nhiều tính năng nổi bật, Nó có thể dò và phát hiện được nhiều loại khí khác nhau như: Khí Oxy (O2), Khí Cacbonic (CO2), Khí Clo (CL2), Khí Amoniac ...

View More

Subscribe

Subcribe to get lastest news

TOP

(Tiếng Việt) 0975 09 12 12