Sản phẩm | PT tech Nhà phân phối thiết bị ngành gas, đầu dò gas, van điều áp

Sản phẩm

(Tiếng Việt) Đồng hồ đo áp suất Skon – Taiwan, chân đồng, mặt 100mm

(Tiếng Việt) Đồng hồ đo áp suất Skon – Taiwan, chân đồng, mặt 100mm, cấu tạo vỏ bằng thân Inox 304, dùng để đo áp suất trên đường ống Gas, đường ống khí ...

View More

(Tiếng Việt) Đồng hồ đo áp suất Skon – Taiwan, chân Inox, mặt 100mm

(Tiếng Việt) Đồng hồ đo áp suất Skon – Taiwan, chân Inox SS316, mặt 100mm, cấu tạo vỏ bằng thân Inox 304, dùng để đo áp suất trên đường ống Gas, đường ống khí ...

View More

(Tiếng Việt) Đồng hồ đo áp suất Skon – Taiwan, chân Inox, mặt 63mm

(Tiếng Việt) Đồng hồ đo áp suất Skon – Taiwan, chân Inox SS316, mặt 63mm, cấu tạo vỏ bằng thân Inox 304, dùng để đo áp suất trên đường ống Gas, đường ống khí ...

View More

(Tiếng Việt) Đồng hồ đo áp suất Skon - Taiwan, chân đồng, mặt 63mm

(Tiếng Việt) Đồng hồ đo áp suất Skon - Taiwan, chân đồng, mặt 63mm, cấu tạo vỏ bằng thân Inox 304, dùng để đo áp suất trên đường ống Gas, đường ống khí ...

View More

Subscribe

Subcribe to get lastest news

TOP

(Tiếng Việt) 0975 09 12 12